Kalite Kontrol

ISO 9001, AIB, BRC, sertifika kapsamlarında Bak Ambalaj düzenli olarak haberli ve habersiz denetimlerden geçmektedir.

 • Gıda güvenliğine uygunluk (GMP / HACCP) 
 • Zararlı Kontrolü 
 • Çevre ve Sürdürülebilirlik çalışmaları
 • Operasyonel metodlar ve personel uygulamaları
 • Mühendislik ve bakım 
 • Temizlik uygulamaları

Bak Ambalaj iş süreçlerinde kullanılan testler ve ölçüler aşağıdaki gibidir:

 • Solvent kalıntısı
 • Isıl yapışma kuvveti 
 • Kopma mukavemeti 
 • Laminasyon kuvveti 
 • Uzama 
 • Darbe mukavemeti
 • Barcode okunurluğu 
 • Sürtünme katsayısı 
 • Ph 
 • Optik Densite
 • Nem geçirgenliği 
 • Birim ağırlık
 • Kalınlık